Μη Μαγικές Λέξεις: Έλα εδώ!, Ήσυχα!, Πάρτο!, Μην παίζεις, χέρια ψηλά!, Βιάσου!, Μαγικές Λέξεις: Παρακαλώ!, Καλημέρα!, Περαστικά!, Ευχαριστώ!, Γεια!, Καλωσήρθες,

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?