3/4, 2/6, 3/5, 4/10, 2/3, 1/4, 5/6, 1/3, 1/5, 9/10.

Fractions on a Numberline

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?