Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Doğru: Cinler bilinçli ve irade sahibi varlıklardır., Melekler nurdan yaratılmışlardır., Dünya hayatından sonra başlayacak olan ebedi hayata ahiret hayatı denir., Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe iman edip güzel işler yapanlar cennete girer., Hac veya umre ibadetine başlamak için mikat sınırında ihrama girilir., Hz. Muhammed'in (sav) vahiy alması peygamberlik yönüyle ilgilidir., Dini konularda farklı bakış açılarına sahip olmak bir zenginliktir., Maturîdilik-Eşarilik inançla ilgili mezheplerdir., Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı güzel olandır., Yanlış: Melekler evlenip çocuk sahibi olan varlıklardır., Her Müslümana hac ibadeti farzdır., Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiştir., Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlik görevini çalışarak elde etmiştir., Nas suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir., Umre farz bir ibadettir., Kurban her Müslümana farz bir ibadettir.,

7. Sınıf Genel Tekrar

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler