Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Dünya hayatını sona erdirecek olay a) MAHŞER b) CENNET c) HAFAZA d) AHİRET 2) İnsanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yer. a) CENNET b) BERZAH c) MAHŞER d) BAS 3) Hataların ve sevapların tartılacağı İlahi adalet terazisi. a) BERZAH b) MİZAN c) HAFAZA d) BAS 4) İnsanların mahşer meydanında diriltilmesi. a) BAS b) SIRAT c) MİZAN d) KULLUK 5) Kabirde insanları hesaba çekmekle görevli melekler. a) HAFAZA b) MİZAN c) FARZI KİFAYE d) BAS 6) Mü’minlerin ahirette ebedi kalacakları mükafat yeri. a) BERZAH b) AHİRET c) CENNET d) MAHŞER 7) Cennetle cehennem arasında uzatılmış yola denir. a) SIRAT b) CENNET c) MİZAN d) MAHŞER 8) Dünya ile ahiret arası, ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu aleme denir. a) MAHŞER b) BERZAH c) MİZAN d) AHİRET 9) Cenaze namazının hükmü nedir. a) KULLUK b) FARZI KİFAYE c) MAHŞER d) MİZAN 10) “Ben cinleri ve insanları ancak bana etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet) a) CENNET b) KULLUK c) FARZI KİFAYE d) BAS

11.SINIF 1.ÜNİTE KARŞILAŞTIRMA ETKİNLİK

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler