bat - cat, rag - bag, pig - dig, map - cap, sun - fun, bed - fed, lip - sip, tub - sub, pan - man, pin - tin,

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?