Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
salimduyular - Herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma duyuları, selimakıl - İnsanın doğru karar vermesini sağlayan herhangi bir olumsuzluktan etkilenmeyen akıl, münafık - Müslüman gibi yaşadığı halde inanmayan kişi, kafir - İslam'ın temel esaslarından birini, birkaçını veya tamamını inkar eden kişi, mütevatir - Yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haber, tahkikiiman - Delillere, araştırmaya ve incelemeye dayalı iman, kalp - İman ... ile tasdik, dil ile ikrar, uzuvlarla amel' boşluğu uygun ifadeyle dolduralım, şirk - Allah'ın sıfat, fiil ve isimlerinde ortağı olduğunu kabul etmek, amel - İnsanın imanını güçlendirmek için yaptığı tüm güzel davranışlar,inançlar, ibadetler, faydalı işler, bilgi - İnsanın kendi varlığını ve alemdeki yerini tanıma ve algılama faaliyeti sonucunda elde ettiği ürün, taklidiiman - Delillere dayanmadan sadece çevrenin telkiniyle yapılan iman, müşrik - Allah'ın varlığını inkar etmeyen ama onunla birlikte başka tanrılar kabul eden kişi, vahiy - Allah'ın peygamberler vasıtasıyla insanları doğru yola iletmek için gönderdiği ilahi bilgi, mümin - Allah'ın tebliğ ettiklerine kalpten inanıp kabul eden kişi, isra - 'Gece yolculuğu yapmak' anlamına gelen Kuran'dan bir sure, islam - Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberlere gönderilen dinin ortak adı, doğrubilgi - İslam düşüncesinde Kuran ve sünnete dayalı olarak elde edilen bilgi, oku - Kuran'ın ilk emri, akıl - İlahi emirler karşısında yükümlülük kazandıran düşünme, anlama, kavrama güc,

9.sınıf din kültürü 1.ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler