1) hungry 2) bored 3) worried 4) cold 5) hot 6) sad 7) thirsty 8) tired 9) happy 10) angry

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?