the, and, are, has, was, she, you, they, for, have, from, one, do, by, my, of, or, I, be, me, we, she, he, as, is, to, a.

Trick Words - Level K Review

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?