____ you happy? ____ he ten? No, I’m ____. ____ I hungry? No, she ____. No, I’m ____. No, she ____ . ____ I happy? ____ Are you English? ____ he bored?

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?