Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
ol, ok, on, lo, ko, no, kol, kon, kok, lok, nok, lon, nol, alo, ano, koli, koni, kilo, koni, kola, okka, kano, ekol, olan, ikon, Okan, kolon, kakao, konak, koala, koloni.

"O" sesi hece kelime

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler