Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Kur'an'da adı geçen ve hükümdarlık yapmış bir peygamber olan Hz Davud'a hangi ilahi kitap verildi? a) Tevrat b) Zebur c) İncil d) Kur'an 2) Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayında yapılanlardan biri değildir ? a) Kurban kesilmesİ b) İftar yemeklerinin verilmesi c) Teravih namazının kılınması d) Camilerin mahyalarla süslenmesi 3) Rabbena duası içinde bulunmayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir ? a) fi’d-dünyâ haseneten b) Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn c) ve fi’lâhirati haseneten d) Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr. 4) Bir işin olması veya bir dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak tutulan oruca ne denir ? a) Kaza orucu b) Adak orucu c) Farz orucu d) Nafile orucu 5) Ramazan ayı dışında sevap kazanmak amacıyla tutulan oruçlara ne ad verilir ? a) Nafile b) Kaza c) Farz d) Adak 6) Ramazan orucu tutmak için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ? a) Akıllı olmak b) Sağlıklı olmak c) Bir iş sahibi olmak d) Ergenlik çağına girmiş olmak 7) Oruç tutmakla yükümlü olmayan kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ? a) Hamile ve bebekli kadınlar b) Sınava hazırlanan gençler c) Sağlık durumu elverişli olmayanlar d) Yolculuğa çıkanlar 8) " İşim olursa şu kadar gün oruç tutacağım " diyen bir kişi dileği gerçekleştiğinde tuttuğu oruca ne ad verilir ? a) Kaza orucu b) Nafile orucu c) Farz orucu d) Adak orucu 9) " Oruç sabrın yarısıdır. " Verilen hadiste orucun neye katkı sağladığı vurgulanmıştır ? a) Sabırlı olmaya b) Cömert olmaya c) Merhametli olmaya d) Sağlıklı olmaya 10) Ramazan ayında gücü yeten Müslümanların bütün aile fertleri adına bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar parayı fakirlere ve yoksullara vermekle sorumlu olduğu ibadete ne denir? a) Fidye b) Sadaka c) Fitre d) Zekat 11) Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan birisidir ? a) Banyo yapmak b) Denize girmek c) Uyumak d) Ağız yoluyla ilaç kullanmak 12) Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir ? a) Sigara içmek b) Oruçlu olduğunu bilerek yemek ve içmek c) Kan vermek d) İlaç kullanmak 13) Hz. Muhammed' in (s.a.v.) yaptığı ve bizlerin de yapmasını tavsiye ettiği davranışlara ne ad verilir? a) Sünnet b) Farz c) Müstehap d) Vacip 14) Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayı ile ilgili kavramlardan biri değildir ? a) Fitre b) Kurban c) Hatim d) Mukabele 15) Aşağıdakilerin hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir? a) Ayran içmek b) Meyve yemek c) Çiçek koklamak d) Ağrı kesici yutmak 16) Aşağıdaki görsellerden hangisi ramazan ayı ile ilişkilendirilemez? a) mahya b) mukabele c) kurban kesmek d) diş kirası 17) Birden çok minaresi bulunan camilerde özellikle ramazan aylarında minareler arasına yazılan dini içerikli ışıklı yazıya ne ad verilir? a) Mabeyn b) Mâni c) Mukabele d) mahya 18) Sadece ramazanda kılınan teravih namazının rekat sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? a) 15 b) 25 c) 20 d) 30 19) Ramazan orucu kimlere farz değildir? a) Aklı olan Müslümanlara b) Ergenliğe girmemiş Müslümanlara c) Sağlıklı olan Müslümanlara d) Oruç tutmasına engel bir durumu olmayan Müslümanlara 20) Ramazan ayında gücü yeten Müslümanların bütün aile fertleri adına bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar parayı fakirlere ve yoksullara vermekle sorumlu olduğu ibadete ne denir? a) fidye b) fitre c) sadaka d) zekat

ramazan ve oruç

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler