Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 4 basamaklı bir doğal sayının onlar basamağında 6,binler basamağında 7,birler basamağında 2 ve yüzler basamağında 3 sayısı vardır.Buna göre bu sayı kaçtır? a) 7362 b) 6723 c) 2637 d) 3627 2) Ben 10 yaşındayım.Babam benden 29 yaş büyük,dedemden 31 yaş küçüktür buna göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır? a) 118 b) 110 c) 99 d) 119 3) Selin'in 150 TL'si vardır.Bayramda dedesinden 100 TL,Anneannesinden de 100 TL alan Selin 100 lirasıyla bir ayakkabı almıştır.Selin'in geriye kaç TL'si kalmıştır? a) 90 TL b) 250 TL c) 150 TL d) 200 TL 4) Okulumuzda yapılan koşu yarışmasında Ozan,Ahmet,Çağan,Güneş ve Arda katılıyor.Yarışmada Güneş 90 metre Ozan'ın önünde ve 120 metre Çağan'ın arkasındadır.Ahmet ise 60 metre Arda'nın önünde,150 metre ise Ozan'ın arkasında koşmaktadır.Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yalnıştır? a) Çağan ile Ozan arasındaki mesafe 210 metredir. b) Güneş ile Arda arasındaki mesafe 300 metredir. c) Ahmet ile Güneş arasındaki mesafe 150 metredir. d) Ahmet ile Çağan arasındaki mesafe 360 metredir. 5) İstanbul ve İzmit arası 100 km dir. Bizim 60.km de benzinimiz bitmek üzereydi ve sadece 2 benzinci vardı.Birisi 70. km de,diğeri ise 40. km deydi. annem 70.km gitmemizi söyledi.Kardeşim ise 40. km ye gitmemizi söyledi buna göre kim haklıdır? a) Annem b) Kardeşim c) ikiside değil arabayı bırakıp yürümeliler d) Babam 6) Annem 60 Yarım Litrelik Süt Aldı.Bu Toplam Kaç Litredir? a) 30 Litre b) 60 Litre c) 25 Litre d) 50 Litre 7) Benim Bir Karışım 30 cm'dir. Kardeşimin Bir Karışı İse Benim Bir Karışımın Yarısı Kadardır.Buna Göre Kardeşimin Bir Karışı Kaç cm'dir? a) 14 cm b) 15 cm c) 16 cm d) 17 cm 8) Aşağıdakilerden Hangisi Bir Örüntüdür? a) ■■◆■■▱ b) ○◊▲○◊▲ c) ◾●£■●◢ d) ABDABCABFABG 9) Aşağıdakilerden Hangisi Sıvıları Ölçmek İçin Kullanılan Alettir? a) Dereceli Silindir b) Ternometre c) Terazi d) Tencere 10) Yandaki Şeklin Çevresi Kaç Birimdir? a) 17 b) 18 c) 16 d) 19 11) Aşağıdaki İşlemlerden Hangisi Doğrudur? a) 18x5=80 b) 30x4=120 c) 53x2=105 d) 28x2=46 12) Annem Manavdan 3 Kilogram Erik,2 Kilogram Kayısı Aldı.Kayısının 1 kg'ı 10 TL'dir. Eriğin 1 kg'ı ise 8 TL'dir. Annem Manava Toplam 50 TL Vermiştir.Buna Göre Annem Marketten Kaç TL Para Üstü Alıcaktır?  a) b) c) d) 13) Bir çiftlikte 16 inek,50 tavuk ve 29 tane koyun vardır.Buna göre çiftlikteki hayvanların ayak sayısı toplamı kaçtır? a) 116 b) 280 c) 270 d) 279 14) Bir trende 19 vagon vardır. Her vagon 5 kişi almaktadır. Bütün vagonlar dolu olduğuna göre trende kaç yolcu vardır? a) 90 b) 85 c) 95 d) 97 15) Bir okulda,245 kız öğrenci vardır.Erkek öğrenciler,kız öğrencilerden 10 kişi azdır.Okuldaki öğretmen sayısı ise tüm öğrencilerin toplamından 110 kişi azdır.Buna göre bu okulda kaç kişi vardır? a) 800 b) 840 c) 750 d) 850 16) Bir tiyatroda 390 koltuk vardır.Koltukların 260'ı doludur.Buna göre kaç koltuk boş kalmıştır? a) 140 b) 130 c) 135 d) 260 17) Aşağıdakilerden hangisi tahminen 1 yarım litre alır? a) b) c) d) 18) Aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru söylüyordur? a) 1 saat 50 dakikadır. b) 3 saat 180 dakikadır. c) 1 ay 25 gündür. 19) Benim mataram 10 yarım litre almaktadır.Arkadaşımın matarası ise 12 yarım litre almaktadır.Buna göre ikimizin matarası toplam kaç litre alır? a) 11 litre b) 10 litre c) 12 litre d) 13 litre 20) Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşesi yoktur? a) Daire b) kare c) üçgen d) dikdörtgen

4.Sınıf Matematik Testi

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler