Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik görülür. a) DOĞRU b) YANLIŞ 2) Hidra nasıl ürer  a) VEJETATİF b) TOMURCUKLANARAK c) BÖLÜNEREK ÜREME d) SPOR e) PARTENOGENEZ f) REJENERASYON 3) Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin organel çeşidi değişmez a) DOĞRU b) YANLIŞ 4) MİTOZ BÖLÜNMEDE OLUŞAN HÜCRELERİN KROMOZOM SAYILARI AYNIDIR. a) DOĞRU b) YANLIŞ 5) Tüm hücreler mitoz bölünme geçirebilir a) DOĞRU b) YANLIŞ 6) Yukarıdaki resimdeki olay mitozun hangi evresinde gerçekleşmektedir a) TELOFAZ b) METAFAZ c) SİTOKİNEZ d) ANAFAZ e) PROFAZ f) İNTERFAZ 7) Bitki hücrelerinde sitokinez boğumlanmayla gerçekleşir a) DOĞRU b) YANLIŞ 8) Eşeysiz üreyen canlıların temeli mayoz bölünmeye dayanır. a) DOĞRU b) YANLIŞ 9) Profaz, kromozomların yoğunlaşarak belirgin hale geldiği evredir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 10) Bölünerek üreme en hızlı bölünmedir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 11) Patates vejetatif üremeye örnektir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 12) Mayoz bölünme sadece haploit hücrelerde gerçekleşir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 13) Mitoz, mayozdan daha uzun sürer. a) DOĞRU b) YANLIŞ 14) İnterfaz evresinde replikasyon gerçekleşir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 15) Eşeysiz üremenin temeli mayoza dayanır. a) DOĞRU b) YANLIŞ 16) Kardeş kromatitlerin bir arada tutunmasını sağlayan yapıya setrozom denir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 17) Hücre bölünmesi, tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. a) DOĞRU b) YANLIŞ 18) Karyokinezin son evresi aşağıdakilerden hangisidir. a) PROFAZ b) METAFAZ c) ANAFAZ d) TELOFAZ 19) Hücre bölünmesinin kontrolü G1 , G2 ve M fazları tarafından sağlanır. a) DOĞRU b) YANLIŞ 20) Tetratı oluşturan kromatitlerden kardeş olmayan kromatitlerin birbirine yaklaşarak sarmal bir yapı oluşturmasına kiyazma denir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 21) Mayoz bölünmede 4 hücre oluşurken, mitoz bölünmede 2 hücre oluşur. a) DOĞRU b) YANLIŞ 22) Mayoz bölünme sonrası oluşan gametler monoploittir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 23) Üreme ana hücreleri mayoz bölünebilir. a) DOĞRU b) YANLIŞ 24) Mayoz bölünmede mayoz 1’den önce interfaz görüldüğü gibi mayoz 2’den öncede interfaz görülür. a) DOĞRU b) YANLIŞ 25) Hücre döngüsünün kontrolün bozulması sonucu kanserle sonuçlanabilir. a) DOĞRU b) YANLIŞ

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler