Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi MAYOZ geçirir? a) Yumurta Hücresi b) Sperm Ana Hücresi c) Yaprak Hücresi d) Polen Hücresi 2) Aşağıdakilerden hangisi MAYOZ bölünme sonucu oluşur? a) Zigot b) Embriyo c) Sperm d) Sperm Ana Hücresi 3) 2n=500 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? a) n=250 kromozomlu 4 hücre b) 2n=500 kromozomlu 4 hücre c) n=500 kromozomlu 4 hücre d) n=250 kromozomlu 2 yeni hücre 4) Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlayan sebep aşağıdakilerden hangisinde en iyi açıklanmıştır? a) DNA'nın kendini eşlemesi b) Homolog kromozomlar arasında parça değişiminin olması c) Homolog kromozomların birbirinden ayrılması d) Kromozomların kardeş kromotitlere ayrılması 5) Aşağıda verilen hücre bölünmesinde gerçekleşen olaylardan hangisi sadece mayoz 1'de görülür? a) Kardeş kromotitlerin zıt kutplara çekilmesi b) Sitoplazma bölünmesi c) Homolog kromozomların birbirinden ayrılması d) Kromozomların iğ ipliklerine tutulması 6) Bir hücre 4 kez ardı ardına 4 mitoz geçirirse oluşan hücre sayısı nedir? a) 2 b) 4 c) 8 d) 16 7) Aşağıda mitoz bölünmenin evreleri verilmiştir. Bu evrelerin doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? a) 2-3-1-4 b) 1-2-3-4 c) 2-1-3-4 d) 3-2-1-4 8) Yapacağı sunumda mitoz bölünmeyi açıklamak isteyen bir öğrenci, aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır? a) Yaraların iyileşmesi b) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması c) Bira mayasının çoğalması d) Bebeğin büyümesi 9) 2n = 30 kromozoma sahip bir hücre, 20 dakikada bir mitoz bölünme geçirmektedir.Buna göre 1 saat sonunda bu hücre ve oluşacak yeni hücrelerin kromozom sayılarındaki değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) b) c) d) 10) Mitoz bölünmede kromozomların kutuplara çekilmesi aşağıdaki evrelerden hangisinde olur? a) 4. evre b) 1. evre c) 2. evre d) 3. evre 

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler