1) I've got a bed.  a) b) c) d) 2) He's got a board game.  a) b) c) d) 3) She's got a bookcase.  a) b) c) d) 4) You've got a chair.  a) b) c) d) 5) We've got a clock.  a) b) c) d) 6) They've got a computer.  a) b) c) d) 7) I've got clothes.  a) b) c) d) 8) He's got a guitar.  a) b) c) d) 9) She's a poster. a) b) c) d) 10) I've got a pet fish.  a) b) c) d) 11) You've got a television.  a) b) c) d) 12) They've got toys. a) b) c) d)

Prepare 1 Unit 3, In my room

tarafından

Skor Tablosu

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?