be on time for the film, go snockelling, try the local food, buy a souvenir , be excited about the trip, read a guidebook, be boring, be in the hotel, enjoy the boat trip, be at the camp too.

Go Getter (3) 3.3 yes/no-questions in the Simple Past

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Görsel stil

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?