Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün gittiği okullardan değildir? a) mahalle mektebi b)  istanbul harp okulu c) selanik askeri idadisi   d) selanik askeri rüştiyesi 2) batı cephesinde hangi devletle mücadele edilmiştir a) yunanlılar b) italyanlar c) ingilizler d) ermeniler 3) Atatürk'ün ölümünden sonra cumhurbaşkanlığı görevini yapan komutanımız kimdir? a) ismet paşa b) fevzi paşa c) ali fuat paşa d) kazım karabekir 4) Atatürk'e gazi unvanı mareşal rütbesinin verildiği savaş hangisidir? a) 1.inönü b) büyük taarruz c) sakarya meydan muharebesi d) 2.inönü 5) aşağıdakilerden hangisi itilaf devletleri arasında yer almaz a) ingiltere b) fransa c) italya d) almanya 6) trablusgarp savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır? a) mondros ateşkes b) mudanya ateşkes c) uşi d) gümrü 7) 1.dünya savaşı hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir? a) 1907-1910 b) 1910-1914 c) 1914-1918 d) 1916-1919 8) aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşı sırasında olmamıştır a) sakarya meydan muharebesi b) büyük taarruz c) 1.inönü savaşı d) çanakkale savaşı 9) milli direniş örgütlerine ne denir? a) direniş çeteleri b) tekalif_i milliye c) kuvay_ı milliye d) düzenli ordu 10) osmanlı devleti trablusgarp savaşını hangi devletle yapmıştır? a) fransa b) ingiltere c) italya d) yunanistan 11) TBMM hangi tarihte açılmıştır? a) 29 ekim 1923 b) 19 mayıs 1919 c) 23 nisan 1920 d) 10 kasım 1938 12) Maraş'ta milli mücadele ruhunu ateşleyen kahramanımız kimdir? a) yörük ali efe b) sütçü imam c) ali şaip bey d) şahin bey

4.sınıf -milli mücadele

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler