Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) 3'ten sonra kaç gelir? a) b) c) 2) 5'ten sonra kaç gelir? a) b) c) 3) 9'dan sonra kaç gelir? a) b) c) 4) 7'den önce kaç gelir? a) b) c) 5) 3'ten önce kaç gelir? a) b) c) 6) 11'den sonra kaç gelir? a) b) c) 7) 8'den sonra kaç gelir? a) b) c) 8) 4'ten önce kaç gelir? a) b) c) 9) 2'den önce kaç gelir? a) b) c) 10) 9'dan önce kaç gelir? a) b) c)

Sayılar öncesi-sonrası

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler