1) Bir yerin yüksekten görünüşüne o yerin ....... ....... denir? a) Kroki görünümü b) Harita görünümü c) Kuşbakışı görünümü 2) Aşağıdakilerden hangisinin krokisini çizemeyiz? a) Sınıfımızın b) Evimizin c) Dünyamızın 3) Bir yerin kuşbakışı görünüşünün, kağıt üzerine ölçüsüz çizimine .... denir? a) Harita b) Kroki 4) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Kroki ölçüsüz çizilir b) Harita ölçüsüz çizilir c) Kroki ölçülü çizilir 5) Aşağıdaki durumların hangisinde krokiden yararlanırız? a) Adres tarifi yaparken b) Şehrin planı yapılırken c) Hava durumu raporu hazırlarken 6) Krokide kullanılan "kabataslak çizim" ile anlatılmak istenen hangisidir? a) Cetvelle yapılan çizim b) Ölçü kullanılarak yapılan çizim c) Göz kararı yapılan çizim 7) Krokide hangilerinin olması gerekir? a) Yön oku - Levhalar b) Yön oku - İşaretler bölümü c) Levhalar - İşaretler bölümü

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?