Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Varlığı;zorunlu varlık, mümkün varlık ve mümkün olmayan varlık olarak 3'e ayırıp açıklayan İslam filozofu?, Aristoteles'in bir şeyin varlığını ve dünyadaki işlevini açıkladığı dört neden nedir?, Sofistlerin savunduğu görüşler nelerdir?(3 tane), Anadolu'da yaşamış filozoflardan 3 isim ver... , Çanakkale (Ayvacık) de yaşayan filozof kimdir? , Demokratik yöntemin aşamaları nelerdir?, Felsefede varlığın oluşu ve değişimi denince ilk akla gelen filozof kimdir?, İlk neden problemine Empedokles'in cevabı ne olmuştur?, Felsefe nerede ve kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır?, Felsefenin doğuşunda etkili olan ilk medeniyetlerden dört tanesini söyle:), M.Ö.6. ve M.S.2.yy felsefesinin ana problemi nedir? , İslam felsefesi filozoflarına 3 örnek veriniz., Skolastik ne demektir?, Hayatını bir küfenin içinde geçirmiş ve Büyük Iskender ile anıları olan filozof kimdir?, İnsanın yaratılışına ilişkin Kuran-ı Kerim'den ayetler gösteren İslam filozofu kimdir? , Mağara algorisi hangi filozofa aittir?, Sokrates'e göre ahlaki olmayan davranışın nedeni nedir?, İlk neden problemine "APEİRON" cevabını veren filozof kimdir? , Hristiyan felsefesi kaç döneme ayrılır? İsimleri nelerdir bilgi veriniz..., Sofist filozoflar kimlerdir?, Hristiyan felsefesinde Tanrı'nın varlığına yönelik kanıtlar nelerdir? , Ortaçağ Hristiyan felsefesinin özellikleri nelerdir?, Değişim problemini madde-form arasında kurduğu ilişkiyle ele alan filozof?, Hüdus delili hangi İslam filozofuna aittir?, Gılgamış destanı hangi medeniyete aittir?, "Kilise Babaları" olarak anılan filozoflar hangi dönem filozoflarıdır?, Aristoteles'in altın orta öğretisine bir örnek veriniz., Sofistlerin görecelik(rölativizm) kuramı nedir? , Devletin hüküm süresini canlı bir organizmaya benzeten İslam filozofu kimdir?, Hristiyan felsefesinin problemleri nelerdir?, İslam coğrafyasında Bağdat'ta bulunan çeviri merkezlerinden biri? , Herakleitos'un değişim düşüncesine karşı çıkan filozof kimdir?, Felsefe tarihinin ilk sistemli filozofu kimdir?.

11.Sınıf 1 ve 2. Ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele tekerlek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler