Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) “uzak-ırak” kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır?  a) ak-kara b) mektep-okul c) yüksek-alçak 2) Aşağıdakilerden hangisinde kelimenin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?  a) öğrenci - talebe  b) ihtiyar - genç  c) büyük – iri 3) “Kuşlar, sonbaharda hüzünlü bir şekilde göç ediyorlardı.” cümlesinde hangisi yoktur? a) Zaman b) Yer c) Kahraman 4) "Kutay - Kemal - Kıvanç" isimlerinin sözlük sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Kıvanç - Kutay - Kemal b) Kemal - Kutay - Kıvanç c) Kemal - Kıvanç - Kutay 5) "Berna’nın karnı çok acıktığı için buzdolabının kapağını açtı. Buzdolabını boş görmek onu çok üzdü." cümlelerinde aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? a) görmemek b) az c) dolu 6) “öğretmen-muallim” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?   a) uzak-ırak b) ak-kara c) artı-eksi 7) Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımında yanlışlık yoktur? a) 29 ekim 1923 b) 30 Ağustos Zafer bayramı c) 23 Nisan 1920 8) Verilen cümlelerde olayların oluş sırası hangisinde doğru sıralanmıştır? a) 3-2-4-1 b) 3-4-1-2 c) 2-4-3-1 9) Mağazadan 40 liraya gömlek, 50 liraya pantolon alan Ceren, satıcıya 200 lira vermiştir. Satıcı, Ceren'e kaç lira para üstü vermelidir? a) 90 lira b) 160 lira c) 110 lira 10) Cemil ile Uğur’un ağırlıkları toplamı 150’dir. Cemil, 60 kg olduğuna göre Uğur ile Cemil'in ağırlıkları farkı kaçtır?  a) 30  b) 90  c) 50 11) “üçgen–üçgen-kare-dikdörtgen–üçgen-üçgen-................“ örüntüsünün devamında hangisi gelmelidir?  a) Üçgen b) Kare c) Dikdörtgen 12) “vantilatör, ütü, pense, tornavida, metre, fırın,klima”araçlarından kaç tanesi elektrikle çalışmaktadır? a) 4 b) 3 c) 2 13) Ortak kullanım alanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Evimiz gibi temiz tutmalıyız. b) Sadece kendi haklarımıza dikkat etmeliyiz. c) Okulda kurallara uymamız gerekmemektedir. 14) Cümlelerde ifade edilen durumlardan hangileri görev ve sorumluluklarımızdandır? a) z – y b) y – v c) z – v 15) Meyve ve sebzeler ile ilgili hangileri yanlıştır? a) Bütün meyve ve sebzeler aynı sıcaklıkta yetişmez. b) Hepsi toprak altında yetiştirilir. c) Vücudumuz için son derece faydalıdırlar. 16) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? a) Pembe elbisen sana çok yakışmış. b) Kalemleri herkese dağıtmalısın. c) Bu perşenbe tiyatromuz var. 17) Cümlelerden bir paragraf oluşturmak için doğru sıralama nasıl olmalıdır? a) 2-3-5-4-1 b) 3-2-5-1-4 c) 5-3-1-2-4 18) “yaşlı” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? a) Gençler yeni oyun kurdular. b) İhtiyar adam çok yorulmuşa benziyor. c) Amcam yaşlı komşusunu ziyarete gitti. 19) “Yarın ailemle birlikte Ankara’ya ………………….” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a) gideceğiz b) gitmiştik c) gitmişler 20) “Akın, yaz tatilinde neler yapacağını dün gece planladı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? a) Kim? b) Ne zaman? c) Nereye? 21) “Kırmızı büyük iri elmaları sepetine doldurdu.” cümlesinde hangi kelime gereksiz kullanılmıştır? a) Kırmızı b) iri c) elmaları 22) “Babasının aldığı kırmızı bisikletin koltuğuna ilk kez oturduğunda etekleri zil çalıyordu.” koyu renkle yazılmış deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? a) Çok sevinmek b) Çok korkmak c) Çok şaşırmak 23) “için – kalıyor – sağlığını – evde – Barış – korumak” kelimeleriyle oluşturulabilecek anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir ? a) Barış evde kalıyor için sağlığını korumak. b) Korumak için kalıyor evde sağlığını Barış. c) Barış sağlığını korumak için evde kalıyor. 24) “Ömer, Atatürk İlkokulu’nda okuyor.” cümlesinde hangi sözcük yanlış yazılmıştır? a) İlkokulu’nda b) Ömer c) okuyor 25) Verilen bir saatte akrep 10’u , yelkovan ise 12’yi gösterdiğinde saatin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? a) Saat on. b) Saat on iki. c) Saat on buçuk.

3.Sınıf Genel Değerlendirme Testi - 1

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler