Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) One a) Bir b) Üç c) Beş 2) Open the window a) Kapıyı aç b) Pencereyi aç c) Kitabını aç 3) Close the door a) Kapıyı aç b) Pencereyi kapat c) Kapıyı kapat 4) Four a) Dört b) Beş c) Yedi 5) Cake a) Pizza b) Pasta c) sinema 6) What is your name? a) Merhaba b) Senin adın ne? c) Kaç yaşındasın? 7) Good evening a) Günaydın b) İyi günler c) İyi akşamlar 8) Good morning a) Günaydın b) İyi akşamlar c) Güle güle 9) Stand up! a) Ayağa kalk b) Otur c) Sağa dön 10) Sit down a) Kapıyı kapat b) Otur c) Merhaba 11) Turn right a) Ayağa kalk b) Merhaba c) Sağa dön 12) Cut a) Yapıştır b) Kes c) Boya 13) Seven a) Üç b) Dört c) Yedi 14) Colour a) Boya b) Sil c) Kaldır 15) Six a) Dört b) Altı c) Sekiz 16) You are welcome a) Merhaba b) Rica ederim c) Hoşgeldin 17) Crayon a) Silgi b) Boya c) Defter 18) Chair a) Masa b) Boya c) Sandalye 19) Pencilcase a) Kalem b) Kalemlik c) Defter 20) cheetah a) Çita b) Kaplan c) Maymun

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler