When’s your birthday?, How old are you?, Where is the mouse?, What's your favourite sport?, What's your favourite food?, Where is the cat?, Where are you from?, Where is the ball?, Do you like spiders?.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?