Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Ramazan ayında camilerde iki minare arasına asılan ışıklı yazı. a) Mahya b) Diş kirası c) Tekne orucu d) Mukabele 2) Kültürümüzde eskiden zenginlerin iftara davet ettikleri kimselere vermiş oldukları hediye. a) İmsakiye b) Mahya c) Mukabele d) Diş kirası 3) Çocukların, oruca alışmaları için günün belli bir süresinde tuttukları oruç. a) Mukabele b) Tekne orucu c) Diş kirası d) Mahya 4) Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerini gösteren çizelge. a) Mahya b) Tekne orucu c) Diş kirası d) İmsakiye 5) Üç aylarda ve özellikle de ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i bir kişinin okuyup diğerinin dinlemesi veya takip etmesi suretiyle hatim edilmesi a) Tekne orucu b) Mahya c) İmsakiye d) Mukabele 6) Hicri takvime göre yılın ilk ayı? a) Ramazan b) Muharrem c) Recep d) Ocak 7) Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç? a) Şevval orucu b) Kandil orucu c) Adak orucu d) Muharrem orucu 8) Hangisi Muharrem ayı ile ilgili yanlış bir bilgidir? a) Muharrem ayına ''aşure ayı'' da denir. b) Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hasan’ın (r.a.) bu ayda şehit edilmiştir. c) Muharrem ayında tutulan orucun geçmişi Hz. Âdem’e (a.s.) kadar dayanır. d) Alevi-Bektaşiler bu ayın ilk on iki günü sıvı gıdalar tüketmezler. 9) Hangisi mukabele ile ili yanlış bir bilgidir? a) Muharrem ayında Müslümanlar arasında gelenek hâline gelmiştir. b) Peygamberimizin her yıl ramazan ayında Cebrail (a.s.) ile o güne kadar inen ayetleri karşılıklı okumalarından ortaya çıkmıştır. c) Mukabelede bir kişi Kur’an-ı Kerim’i okur, diğerleri de takip eder. d) Ramazan ayında Müslümanlar arasında gelenek hâline gelmiştir. 10) peygamberimiz Hırka-i şerif'ini kime hediye etmiştir? a) Hz.Ömer b) Hz. Ali c) Veysel Karanî d) Hz.Zeyd

5.2.3. Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler