Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Karşılaştırılmalardan hangisi doğrudur? a) 4/9>5/9 b) 4/5<4/3 c) 9/10<2/5 d) 5/12>3/6 e) 1/3>2/6 f) 8/3 <2/3 2) 4/3–5/3–2/6 kesirlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? a) 5/3>4/3>2/6 b) 4/3>2/6>5/3 c) 2/6>4/3>5/3 d) 4/3>5/3/>2/6 3) Hangi kesir daha büyük? a) 19/48 b) 36/96 c) 37/96 d) 25/96 e) 12/48 4) 3/5+1/5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? a) 4/10 b) 4/5 c) 3/5 d) 3/6 5) 120' nin 3/4'ü kaçtır? a) 80 b) 40 c) 90 d) 30 e) 45 6) (1/4–1/5) işleminin sonucu kaçtır? a) 1/20 b) 5/6 c) 3/4 d) 1 e) 2/3 7) Selen 40 tane fındığın 3/8’ünü yemiştir.Buna göre Selen’in yemediği fındık kaç tanedir? a) 25 b) 20 c) 15 d) 10 8) Ali 20 fındık yediğinde tüm fındıklarının 2/5 'ini yemiş oluyor. Ali'nin toplamda kaç fındığı vardır? a) 30 b) 20 c) 50 d) 45 e) 100 9) 3/4' ü 12 olan sayı kaçtır? a) 20 b) 15 c) 18 d) 16 e) 14 10) 240 sayısının 5/8 'i kaçtır? a) 120 b) 125 c) 130 d) 150 e) 200 11) Ayşe bir yolun 7/10 'unu gittiğinde 210 km yol gittiğini görüyor. Buna göre yolun tamamı kaç km 'dir? a) 147 b) 300 c) 400 d) 280 e) 350 12) 500 'ün 3/25 'i kaçtır? a) 50 b) 100 c) 60 d) 250 e) 85

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler