Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) "adam" sözü hansı suala cavab verir? 2) Say bildirən sözlər de 3) "Yatırdı"nə bildirir? 4) Saitləri say 5) M, Y, T necə səslərdi? 6) Toplamanın kompinentlərini söylə 7) Qalın saitləri say 8) Dodaqlanan saitləri say 9) Deyirik ,eşidirik -bu nədir? 10) Yazırıq , görürük- bu nədir? 11) İncə saitləri say 12) Dodaqlanmayan saitləri say 13) Əlamət bildirən sözlər de 14) "Ağ,böyük,uzun" nə bildirir,hansı suala cavab verir? 15) Azalanı tapmaqda qayda nədir? 16) Məchul çıxılan necə tapılır? 17) "gəldi,bizə,qonaqlar,axşam" sözlərdən cümlə qur 18) Üçhecalı sözlər de 19) "-ba -qur -ğa" hecalardan hansı söz alınır? 20) +dan hansı söz alındı? 21) "bağban,ətirli, oxuyur, beşinci" ad bildirən söz hansıdır? 22) "sakit, yeddi, yazır, oğlan" hərəkət bildirən sözü tap 23) "həkim.tort, ata,soyuq" biri artıqdı 24) +çı hansı söz alındı? 25) +çi Hansı söz alındı? 26) Balaca Orxan parkda oynayır. "hara?" sualına cavab verən sözü de.

Nömrəni seç və suala cavab ver

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler