Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Atatürk'ün ilk askeri başarısı hangi savaştır? a) Çanakkale Savaşı b) Trablusgarp Savaşı c) Balkan Savaşı d) Kurtuluş Savaşı 2) Trablusgarp Savaşı sonunda İtalyanlarla hangi antlaşma imzalanmıştır? a) Lozan Barış Antlaşması b) Mudanya Antlaşması c) Mondros Ateşkes Antlaşması d) Uşi Antlaşması 3) Kurtuluş Savaşının Doğu Cephesi komutanı kimdir? a) İsmet Paşa  b) Kazım Karabekir Paşa c) Fevzi Paşa d) Şahin Bey 4) Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? a) Ermeniler b) Fransızlar c) İtalyanlar d) Yunanlılar 5) Türk Mileti, Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesinde kimlerle savaşmıştır? a) Fransızlar b) İtalyanlar c) Yunanlılar d) İngilizler 6) Kurtuluş Savaşın'da Batı Cephesi komutanı kimdir? a) Sütçü İmam b) Fevzi Paşa c) Kazım Karabekir Paşa d) İsmet Paşa 7) Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu eline silah alarak düşmana karşı ülkemizi savunan gönüllü birliklere ne denir? a) Millet Meclisi b) Temsil Heyeti c) Kuvayi Milliye d) Tekalifi Milliye Emirleri 8) Milli Mücadele döneminde hangi cephelerde kimlerle savaşıldığı ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir.? a) Doğu Cephesi-Ermeniler b) Batı Cephesi-Yunanlılar c) Kuzey Cephesi-Ruslar d) Güney Cephesi-Fransızlar 9) Batı Cephesinde yapılan hangi savaşı kaybettik? a) Sakarya Meydan Savaşı b) Büyük Taarruz c) Eskişehir-Kütahya Savaşı d) 1. İnönü Savaşı 10) Doğu Cephesinde Ermenilerle hangi antlaşma imzalandı? a) Uşi b) Gümrü c) Ankara d) Mudanya 11) Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşına gönüllü katılması onun hangi kişilik özelliğini gösterir? a) Vatansever olması b) Çalışkan olması c) Başarılı olması d) Disiplinli olması 12) 1.Dünya Savaşı hangi yıllar arasında olmuştur? a) 1913-1918 b) 1914-1919 c) 1914-1918 d) 1914 -1923 13) Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletleri(Bağlaşma Devletleri) arasında yer almaz? a) Almanya b) Avusturya-Macaristan c) Osmanlı İmparatorluğu d) Rusya 14) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri(Anlaşma Devletleri) arasında yer almaz? a) İtalya b) Bulgaristan c) İngiltere d) Fransa 15) Mustafa Kemal 1.Dünya Savaşında hangi cephede savaşmamıştır? a) Suriye -Filistin Cephesi b) Çanakkale Cephesi c) Kafkas Cephesi d) Taarruz Cephesi 16) 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile hangi antlaşmayı imzalamıştır? a) Versay Antlaşması b) Nöyyi Antlaşması c) Riyanon Antlaşması d) Mondros Ateşkes Antlaşması 17) Kurtuluş Savaşının başlangıcı hangi olay kabul edilir? a) TBMM açılışı b) Cumhuriyetin İlanı c) Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basması d) Lozan Barış Anlaşması 18) TBMM ne zaman kuruldu, ilk başkanı kimdir? a) 23 Nisan 1923-Mustafa Kemal b) 29 Ekim 1923-Mustafa Kemal c) 23 Nisan 1920-İsmet İnönü d) 23 Nisan 1920-Mustafa Kemal 19) Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra sırasıyla nereye gitti? a) Havza-Amasya-Sivas-Ankara b) Amasya-Havza-Erzurum-sivas c) Amasya-Sivas-Erzurum-Ankara d) Havza-Amasya-Erzurum-Sivas 20) Milli Mücadele döneminde hangi cephede düzenli ordu savaş yapmamıştır? a) Çanakkale Cephesi b) Doğu Cephesi c) Güney Cephesi d) Batı Cephesi 21) Gazi, Kahraman, Şanlı unvanlarını hangi iller aşağıda doğru verilmiştir? a) Diyarbakır-Kırklareli-Afyon b) Antep-Kırıkkale-Diyarbakır c) Antep-Maraş-Urfa d) Antep-Maraş-Kayseri 22) Milli Mücadele döneminde batı cephesinde hangi savaş yapılmamıştır? a) 1. İnönü Savaşı b) Çanakkale Savaşı c) Sakarya Meydan Savaşı d) Kütahya-Eskişehir Savaşı 23) Atatürk hangi savaşta gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi almıştır? a) Başkomutanlık Meydan Savaşı b) Kütahya-Eskişehir Savaşı c) Sakarya Meydan Savaşı d) Büyük Taarruz 24) Kurtuluş Savaşı hangi savaşın zaferle tamamlanmasıyla son bulmuştur? a) Çanakkale Savaşı b) Sakarya Meydan Savaşı c) Başkumandanlık Meydan Savaşı d) Kütahya-Eskişehir Savaşı 25) Kurtuluş Savaşı hangi antlaşmayla son bulmuştur? a) Monndros Ateşkes Antlaşması b) Lozan Barış Antlaşması c) Sevr Antlaşması d) Mudanya Ateşkes Antlaşması 26) Atatürk " Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." sözünü hangi savaşta söylemiştir? a) Sakarya Meydan Savaşı b) Başkomutanlık Meydan Savaşı c) Büyük Taarruz d) Çanakkale Savaşı 27) Atatürk "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri" emrini hangi savaşta vermiştir? a) Sakarya Meydan Savaşı b) Başkomutanlık Meydan Savaşı c) Çanakkale Savaşı d) Kütahya-Eskişehir Savaşı 28) Atatürk "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" sözünü hangi savaşta söylemiştir? a) Çanakkale Savaşı b) Kütahya-Eskişehir Savaşı c) Sakarya Meydan Savaşı d) Başkomutanlık Meydan Savaşı 29) İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasıyla Anadolu topraklarında ilk nereyi işgal etmiştir? a) Hatay-Dörtyol b) Hatay-İskenderun c) Hatay-Antakya d) Hatay-Kırıkhan 30) İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasıyla Osmanlı topraklarında ilk nereyi işgal etmiştir) a) Kerkük b) Şam c) Musul d) Bağdat 31) Kurtuluş Savaşı'nın amacı,gerekçesi ve yöntemi hangi kongrede belirtilmiştir? a) Amasya genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kongresi d) Balıkesir Kongresi 32) Mustafa Kemal'e Hangi savaş sonrasında başkomutanlık yetkisi verilmiştir? a) Sakarya Meydan Savaşı b) Kütahya-Eskişehir Savaşı c) Başkomutanlık Meydan Savaşı d) 2. İnönü Savaşı 33) Mustafa Kemal hangi savaşlarda orduyu başkomutan olarak yönetti? a) Sakarya Meydan Savaşı-Başkomutanlık Meydan Savaşı b) Başkomutanlık Meydan Savaşı-Kütahya Eskişehir Savaşı c) 2. İnönü Savaşı-Sakarya Meydan Savaşı d) Başkomutanlık Meydan Savaşı-2. İnönü Savaşı 34) İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan Lozan Barış Antlaşmasında Ankara hükümetini kim temsil etmiştir? a) Mustafa Kemal b) İsmet Paşa c) Kazım Karebekir Paşa d) Fevzi Paşa 35) Güney Cephesindeki savaşlar hangi antlaşmayla sona ermiştir? a) Gümrü Antlaşması b) Ankara Antlaşması c) İstanbul Antlaşması d) İzmir Antlaşması 36) Milli mücedeleyi sona erdiren,İstanbul Boğazlar ve Batı Trakya'nın Savaş yapılmadan alınmasını sağlayan antlaşma hangisidir? a) Lozan Barış Antlaşması b) Mudanya Ateşkes Antlaşması c) Mondros Ateşkes Antlaşması d) Ankara Antlaşması 37) Milli mücadele dönemi sonunda işgal ettiği bölgelerden savaş yapmadan çekilen devlet hangisidir? a) İngiltere b) Fransa c) İtalya d) Rusya 38) Mustafa Kemal " Geldikleri gibi giderler" sözünü hangi savaşta söylemiştir? a) Trablusgarp Savaşı b) Çanakkale Savaşı c) Sakarya Meydan Savaşı d) Başkomutanlık Meydan Savaşı 39) Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu hangisi olmamıştır? a) Ordular dağıtıldı b) Silahlara el konuldu c) Ulaşım ve haberleşme araçlarına el konuldu d) Osmanlı devletine yeni silahlar dağıtıldı 40) Sakarya Meydan Savaşı sırasında askerlerimize cephane taşırken donarak şehit olan kadın kahramanımız kimdir? a) Nene Hatun b) Şerife Bacı c) Tayyar Rahmiye Hanım d) Gördesli Makbule

İLKOKUL 4. SINIF MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler