Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) ''Ulus'' sözcüğünün eş anlamlısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? a) Vatan b) Millet c) Devlet 2) ''Karanlık'' sözcüğünün zıt anlamlısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? a) Gece b) Siyaha c) Aydınlık 3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi vardır? a) Ocak b) Şubat c) Nisan 4) Aşağıdaki anlam ilişkilerinden hangisi farklıdır? a) Alçak- Yüksek b) Fakir- Yoksul c) Fayda-Yarar 5) ''Ocaktaki süt taşınca annem kızdı.'' cümlesinde kaç tane eş sesli sözcük vardır. a) 2 b) 3 c) 4 6) '' sinirli-sakin'' kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri hangi seçenekte vardır? a) öğretmen- muallim b) okul- mektep c) sağlam-çürük 7) Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? a) sürpriz b) yanlız c) profesör 8) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? a) gelin b) damat c) gül 9) Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş sözcüktür değildir? a) kitaplar b) çaydanlık c) gözlük 10) Anlamları farklı olduğu halde yazılışları aynı olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir ? a) Eş anlamlı b) Zıt anlamlı c) Eş sesli 11) Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi basit sözcüktür ? a) Öğrenciler b) Oduncu c) şekerli 12) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek almamıştır ? a) beşiktaş b) ayak c) tuzluk 13) Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek nedeniyle anlamı değişmiş yeni bir kelimedir ? a) naneli b) acı c) hanımeli 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük yoktur? a) Ördekleri sazlıkta avladım. b) Kapının kolu kırıldı. c) Burnum kanadı.

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler