Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiiller yapı bakımından farklıdır? a) Şair, şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. b) Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. c) Memlekete vardığında sık sık mektup yolla. d) Ağır sözlerinden dolayı ona çok kırıldım. 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiillerden biri yoktur? a) O ağır çantayı sen taşıyıver. b) Seni bulmak için her yeri aradım. c) Sen çocuklara bakadur. d) Soruyu bir türlü çözemedik. 3) "Düşmek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde birleşik yapılı fiil yapmıştır? a) Hepsi kazanmanın derdine düştü. b) Masadaki bardaklar yere düştü. c) Ne yazık ki ürünlerin fiyatları düştü. d) Çamaşırlar balkondan aşağı düştü. 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş yapılı bir fiil yoktur? a) Yüzdüğünü bulmak için toprağı kazdırdı. b) Öğretmen öğrencileri kapıda bekletti c) Maçı arkadaşlarımla beraber seyrettim d) Çocuğun annesi onu biraz sahilde yürüttü. 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiil kullanılmamıştır? a) Artık kaderimize razı olduk. b) Böyle şeyler olur, büyütmeyin. c) Yapılan açıklamadan kimse memnun olmadı. d) Bu toplantıdan günlerce söz ettik. 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiilin yapılışı farklıdır? a) Sınavdaki tüm soruları cevaplayabildim. b) Bizi tanımadığını hiç zannetmiyorum. c) Pandemi boyunca çocukla eve hapsolduk d) Bize kızdığını hemen hissettim. 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik birleşik fiili kullanılmıştır? a) Dün gece koltukta uyuyakalmışım. b) Seninle burada kalamam. c) Sizi aramızda görmekten mutlu oldum. d) Babam işlerini bana devretti. 8) Aşağıdaki fiillerin hangisi yapı bakımından farklıdır? a) taşındı b) düzenlemiş c) şaşırdım d) konuşuyor 9) "Aklım (kaçıverdi) elimden bir gece vaktiydi" bu dizede parantez içindeki fiilin yapı özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? a) Yeterlilik Fiili b) Tezlik Fiili c) Sürerlik Fiili d) Yaklaşma Fiili 10) Aşağıdakilerden hangisinde fiil, basit yapılıdır? a) Sonbaharla birlikte birçok ağacın yaprakları sarardı. b) Babam, yurt dışındayken bizleri hemen her gün arardı. c) Küçük köpek şiddetli yağmurun getirdiği sel sularına kapıldı. d) Almanya'dan gelen kuzenime İstanbul'u gezdirdim. 11) Aşağıdaki fiilerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? a) Gitme b) Düşersin c) Yorulursun d) Dur 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır? a) Söylediklerini yanlış anlayıp yaşlı adamı epey kızdırmışlar. b) İnsanların bizimkinden farklı olan fikirlerine saygı duymak gerekir. c) Halk ozanları saz eşliğinde birbirleriyle atışırlar d) Sınıfın en çalışkanı diğerlerine hep tepeden bakardı. 13) Aşağıdaki fiillerden hangisi diğerlerinden farklı yapıdadır? a) Bakakaldı b) Düzenlemedi c) Cevaplayabildi d) Okuyamadı 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit fiil değildir? a) Yemeğinin hepsini yedi. b) Onları sen içeri al c) Okula gitmek için giyinmişti. d) Geçen sene sınıfta kaldı. 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmıştır? a) Bir hata yüzünden emeklere yazık oldu. b) Bu yıl kurak geçti, ürünler pek olmadı c) .Bu semtte sık sık kavga oluyor. d) Yarınki toplantıda sen de olmalısın. 16) Tablonun kaç numaralı cümlesindeki eylemin yapı özelliği yanlış verilmiştir? a) I. b) II. c) III. d) IV.

Fiilde Yapı Genel Değerlendirme

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler