Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? a) Ateş böceği b) Yıldızlar c) Gezegenler 2) Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir? a) Meşale b) Mum c) Şimşek 3) Aşağıdakilerden hangileri ışık kaynağı olmadığı halde kendisine gelen ışığı yansıtır? a) trafik ışıkları-meşale-yıldırım b) ayna-metal kaşık-ay c) güneş-ampul-fener balığı 4) Aşağıdakilerin hangisindeki maddelerin hepsi sıvıdır? a) su-un-limonata b) çay-ayran-süt c) deodorant-zeytinyağı-parfüm 5) Maddenin halleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Gaz maddelerin belirli bir şekilleri vardır. b) Sıvı maddeler bulundukları kabın şeklini alır. c) Dışarıdan bir etki olmadıkça şekli değişmeyen maddeler katı maddelerdir. 6) Aşağıdaki hangisi katı madde olduğu halde sıvılar gibi bulunduğu kabın şeklini alır? a) Taş b) Zeytinyağı c) Un 7) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) cam- kırılgan,pürüzsüz,sert b) sünger- yumuşak,pürüzlü,kırılgan c) ayna- sert,kırılgan,pürüzsüz 8) Aşağıdakilerden hangisinin hareket türü farklıdır? a) Hareket eden arabanın tekerleği b) Dönme dolap c) salıncağın hareketi 9) Aşağıdaki durumlardan hangisinde yavaşlama hareketi yoktur? a) Durağa yaklaşan otobüs b) Kırmızı ışığa doğru yaklaşan araç c) Kaleye vurulan top 10) Aşağıdaki hareket türü eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? a) Televizyonu açmak için fişi prize takma-İTME b) Duvara çivi çakmak-ÇEKME c) Evin kapısını dışarıya doğru açmak-ÇEKME 11) Viraja giren araba hangi hareketi yapar? a) Yön değiştirme b) Sallanma c) Hızlanma

3.sınıf Fen B. madde-kuvvet-ışıkB

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler