bir - 1, iki - 2, üç - 3, dört - 4, beş - 5, altı - 6, yedi - 7, sekiz - 8, dokuz - 9, on - 10,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?