1) These are eyes. a) b) c) 2) This is a nose. a) b) c) 3) These are arms. a) b) c) 4) That is a leg. a) b) c) 5) Those are hands. a) b) c)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?