Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Mikroskobik hayvanları aşağıdakilerden hangisi ile gözlemleyebiliriz? a) Teleskop b) Mikroskop c) Dürbün d) Gözümüz 2) Görseldeki hayvan hangi canlı grubuna aittir? a) Bitkiler b) Hayvanlar c) Memeliler d) Mantarlar 3) Canlılar kaç gruba ayrılır? a) 4 b) 5 c) 3 d) 6 4) Nasıl gidiyor? a) İyi b) Kötü 5) Bitkinin çiçek kısmı hangi görevi yapar? a) Üreme b) Fotosentez yapma c) Bitkiyi toprağa bağlamak 6) Aşağıdakilerden hangisi memeli bir canlı değildir? a) Yarasa b) İnsan c) Karga d) Aslan 7) Bitkilerin solunum organı aşağıdakilerden hangisidir? a) Kök b) Gövde c) Çiçek d) Yaprak 8) Aşağıdakilerden hangisi omurgalı bir hayvandır? a) Kelebek b) Arı c) Kertenkele d) Solucan 9) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sürüngenlerden biri değildir? a) Kurbağa b) Timsah c) Yılan d) Kaplumbağa 10) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yaprağa ait değildir? a) Bitkinin üremesini sağlar b) Bitkinin terleme yapmasını sağlar c) Bitkinin besin üretmesini sağlar d) Bitkini fotosentez yapmasını sağlar

Fen Bilimleri - Canlılar Dünyası 5.sınıf

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler