1) У переносному значенні вжито слова в рядку. a) глибока криниця, пливе думка b) важкий характер, гостре слово c) сяє сонце, м'яка тканина d) солодке печиво.зерно істини 2) Немає лексичної помилки в сполученні a) прочитати вірно b) іти за хлібом c) розгорнути зошит d) по хворобі 3) Формами одного слова є всі слова в рядку a) водяний, підводник, водянистий b) зима, зимою, зими c) літо, літній, влітку d) море, моряк, морський 4) Префікс пре- є в слові a) пр..гірклий b) пр..чинити c) пр..азовський d) пр..стол 5) Префікси є в обох словах кожного рядка, окрім a) приховати, сказати b) прізвище, віддати c) стежечка, ростити d) прибуток, зшити 6) Орфографічна помилка є в слові a) криниця b) директор c) ливада d) морозиво 7) Букву е на місці пропуску треба писати в слові a) п..ріг b) бр..ніти c) гр..міти d) лел..ка 8) На перший склад падає наголос a) колесо b) черговий c) новий d) сантиметр 9) Літеру у на місці всіх пропусків треба писати в рядку a) ... війшли до палацу, переконана ... цьому b) ... свою правду віримо, прочитала ... афіші c) вийшла ... ранці, зайшли ... світлицю d) була ... Львові, дивилася ... вікно 10) Не потрібна жодна буква на місці пропуску в усіх словах a) піз..ній, доблес..ний b) невіс..ці, вісн..ик c) кіс..ці, вис..нути d) улес..ливий, шіс..сот 11) Усі слова є спільнокореневими в рядку a) помилитися, помитися,мета b) день, буденний, щоденник c) підлеглий, легенький, нелегальний d) сад, саджанець, присадкуватий 12) М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка a) нен..чин, брин..чати, зліз..те b) зеленен..кий, прем..єра, хатин..ці c) хар..ків'янин, скрин..ці, промін..чик d) ослін..чик, медал..йон, куз..ня

Повторення та узагальнення вивченого (5 клас)

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?