hill, rock, mill, led, mess, bad, job, shell, fill, ten, tell, map, bill, box, hot, call, tell, loss, toss, fell.

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Візуальний стиль

Параметри

Обрати інший шаблон

Відновити автоматично збережене: ?