They're sad., I'm happy., She's cold., He's tired., They're happy., She's happy..

Тема

Параметри

Список переможців

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?