strength(verb) - strengthen, inhabit(noun) - inhabitant, globe(adj) - global, confident(noun) - confidence, long(noun) - length, science(adj) - scientific, see(noun) - sight, agree(noun) - agreement, understand(adj) - understandable, respond(noun) - response, require(noun) - requirement, commerce(adj) - commercial, tradition(adj) - traditional, mean(noun) - meaning, discover(noun) - discovery, capable(adj) - incapable, friend(noun) - friendship, nature(adj) - natural, taste(adj) - tasty, help(adj) - helpless,

Тема

Параметри

Список переможців

Флеш-карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?