Створюйте кращі уроки швидше
Pytanie czasownika, Wymień dwa rzeczowniki, Ile jest kontynentów?, Pytania rzeczownika, Wymień dwa czasowniki, Wymień kontynenty, Na jakim kontynencie leży Polska?, Który kontynent jest największy?, Pierwszy miesiąc roku to ..., Ostatnim miesiącem roku jest ..., Dzień Dziecka obchodzimy ..., Czwartym miesiącem roku jest ..., Rok szkolny zaczyna się we ....

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Список переможців

Випадкове колесо є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Подібні вправи від Спільноти

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи