Створюйте кращі уроки швидше
1) You _______________ a good student  a) are b) is 2) I ________________ a teacher a) is b) am 3) is a cat a) It  b) he 4) is my dad a) She b) It c) He 5) is my mum a) She b) it c) he

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Список переможців

Подібні вправи від Спільноти

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи