Ann ____ coffee They ____ to park. We ____ like bread. John ____ work at office. ____ they go to school together? ____ she do shopping every day?

Тема

Параметри

Список переможців

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?