1) Пряма мова - це a) розмова двох осіб b) слово або словосполучення c) точно відтворене висловлення певної особи, передане від її імені 2) Пряма мова завжди супроводжується a) словами автора b) сполучниками а, що, щоб c) умовними позначками 3) Пряму мову завжди беремо в a) лапки b) дужки c) коми 4) Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, ставимо a) тире b) двокрапку c) кому 5) Який розділовий знак відсутній у реченні Іду та людей питаю "Де тут дорога до рідного краю?" a) двокрапка b) тире c) кома 6) У реченнях з непрямою мовою прості речення перетворюються у складні за допомогою сполучників a) і, й b) що, щоб c) а, але 7) Виберіть речення, де неправильно розставлено розділові знаки a) Вовк у Лося запитав: "Ти чому рогатий став?" b) "Розцвіла ромашка біля хати", - тихесенько сказала мені мати. c) Промовила Конвалія: Прощай краю милий! 8) Вкажіть речення, яке відповідає схемі "П,-а,-п!" a) Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину слушно застерігає Василь Симоненко. b) А ми тую червону калину підіймемо лунає пісня по всій нашій Батьківщині а ми нашу славну Україну розвеселимо. c) На Вербному тижні били освяченими гілочками і примовляли Не я б'ю, верба б'є, за тиждень - Великдень. 9) Вкажіть схему, яка відповідає реченню Котра година запитує Михайлик a) А: “П?” b) “П”, – а c) “П?” – а 10) У реченні Казав пан: “Кожух дам!” (Нар.творч.) слова кожух дам є a) словами автора b) прямою мовою c) вставними словами 11) Вкажіть речення з прямою мовою (розділові знаки пропущено) a) Він правді дивився у вічі b) Віддай мені корову назад каже багатий вбогому братові c) На плакаті написано щоб учні дружили з книгою 12) Вкажіть схему, яка відповідає реченню Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає в неньки спитала дитина a) А: "П?" b) "П?", - а. c) "П?" - а.

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?