oll, old, olt, ost, ild, ind, oll, old, olt, ost, ild, ind, oll, old, ost, olt, ild, ind, oll, old, olt, ost, ild, ind, OLD!, OLD!, OLD!, Old man, OLD!.

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?