1) know a) knowed-knowed b) knew-known c) knew-knew d) known-known 2) mean a) meant-meaned b) meaned-meaned c) meant-meant d) mean-mean 3) put a) puted-puted b) putt-putt c) put-puted d) put-put 4) say a) said-said b) sayed-said c) sayed-sayed d) say-said 5) lay a) laid-laid b) layed-layed c) laid-layed d) lay-laid 6) ring a) ringed-rung b) ring-ringed c) rang-rung d) rang-ring 7) run a) runned-runned b) ran-run c) ran-ran d) run-run 8) make a) made-made b) maked-maked c) make-made d) made-make 9) leave a) leaved-leaved b) left-left c) lefted-lefted d) leaft-leaved 10) learn a) learnt-learnt b) leadrnd-learnd c) learn-learn d) learnt-learnd 11) meet a) meeted-meeted b) meted-met c) meet-met d) met-met 12) read a) readed-readed b) read-red c) read-read d) red-red 13) see a) see-saw b) saw-seen c) saw-see d) seed-seen 14) ride a) rided-rided b) ride-rode c) rode-ride d) rode-ridden 15) hurt a) hurt-hurt b) hurted-hurt c) hurt-hurted d) hurted-hurted

Список переможців

Візуальний стиль

Параметри

Обрати інший шаблон

Відновити автоматично збережене: ?