1) В якому році 51 держава світу, у тому числі й Україна, стали засновниками ООН під час конференції у Сан-Франциско? a) 1941 b) 1946 c) 1944 d) 1947 e) 1945 2) Який орган було утворено в 1944 році в УРСР, який безпосередньо мав дипломатичні стосунки з урядами інших країн? a) Наркомат закордонних справ b) Департамент закордонних справ c) Асоціація закордонних справ d) Міністерство закордонних справ 3) Позначте, у якому році були врегульовані кордони між Україною та Угорщиною. a) 1945 b) 1947 c) 1946 d) 1948 4) Радянський державний і партійний діяч. Нарком закордонних справ УРСР. Очолював делегацію УРСР, яка стала однією із співзасновниць ООН у 1945 році? Про кого йде мова? a) Тарас Чупринка b) Дмитро Мануїльський c) Микита Хрущов d) Лазар Каганович 5) Позначте назву міста, що стало центром Закарпатської області, утвореної у складі УРСР 22 січня 1946 року. a) Рахів b) Хуст c) Ужгород d) Мукачеве e) Берегове 6) Які етнічні українські землі відійшли до Польщі за радянсько-польським договором про державний кордон від 16 серпня 1945 р.? a) Волинь, Галичина, Надсяння, Лемківщина, Холмщина, Підляшшя; b) Волинь, Надсяння, Лемківщина, Холмщина, Підляшшя; c) Надсяння, Лемківщина, Холмщина, Підляшшя; d) Західна Волинь, Західне Полісся, Надсяння і Холмщина. 7) У листопаді 1949 р. було затверджено новий прапор УРСР: a) червоний стяг з написом "УРСР" b) синьо-жовтий стяг c) червоно-блакитний (лазуровий) стяг d) жовто-блакитний стяг 8) 26 червня 1945 р. делегація УРСР на конференції Об'єднаних Націй у Сан-Франциско перебувала в ролі: a) держави-засновниці b) держави-спостерігача c) в складі єдиної делегації СРСР d) майбутнього члена ООН 9) 1945 рік в історії України пов’язаний із a) включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях b) голодом у центральних і південних областях, операцією «Вісла» c) операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН d) початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття 10) Укажіть наслідки врегулювання територіальних питань для УРСР ( 3 відповіді): a) посилення репресивних заходів щодо українського населення b) вихід УРСР на міжнародну арену, створення комісаріату закордонних справ c) гальмування розвитку науки, літератури та мистецтва d) збільшення території УРСР, демографічні зміни у складі населення e) остаточне встановлення та юридичне закріплення кордонів республіки f) об"єднання основної частини українських земель у кордонах однієї держави

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?