1) ___ump a) st b) str 2) ___iff a) st b) str 3) ____ust a) th b) thr 4) ___in a) th b) thr 5) ____ock a) sh b) shr 6) ____imp a) sh b) shr 7) ___ell a) sp b) spr 8) ____it a) spr b) spl 9) ____ick a) dr b) br 10) ____ench a) cl b) cr 11) ____unch a) sc b) scr 12) ____int a) sp b) spl 13) ____ent a) sp b) spl 14) ____uck a) pl b) pr

Список переможців

Візуальний стиль

Параметри

Обрати інший шаблон

Відновити автоматично збережене: ?