1) spe__ a) ck b) tch c) ch 2) cru__ a) ck b) tch c) ch 3) pr a) ank b) ack 4) sp___ a) unk b) utch c) uck 5) fl___ a) itch b) ink c) ick 6) str___ a) eck b) etch c) ech 7) th____ a) ick b) itch c) ack 8) str__ a) eck b) itch c) ing 9) spl___ a) itch b) ack c) it 10) spr__ a) unk b) inch c) int

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?