Open Syllable (Vowel says its name): dro, spra, slu, pri, glu, thro, Closed Syllable (Vowel says its short sound): plap, stob, drid, crup, strix, blag,

Список переможців

Візуальний стиль

Параметри

Обрати інший шаблон

Відновити автоматично збережене: ?