жа, жо, жу, жи, же, аж, ож, уж, иж, еж, ша, шо, шу, ши, ше, аш, ош, уш, иш, еш.

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Шаблони

Відновити автоматично збережене: ?