blue goes with yellow because they are both..., seven goes with four because they are both..., Saturday goes with Monday because they are both..., Afternoon goes with Morning because they are both..., triangle goes with square because they are both..., banana goes with apple because they are both..., shoulders go with knees because they are both..., police officer goes with firefighter because they are both..., cake goes with cookie because they are both..., March goes with June because they are both..., jump goes with skip because they are both..., bark goes with chirp because they are both..., snow goes with rain because they are both..., sneeze goes with cough because they both are..., roof goes with window because they are both..., East goes with West because they are both..., soccer goes with hockey because they are both..., pepper goes with salt because they are both....

Expressive/Comparing Semantically Related Words/Speech & Language

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?