1) fun boring a) Synonyms b) Antonyms 2) run sprint a) Synonyms b) Antonyms 3) wet dry a) Synonyms b) Antonyms 4) big large a) Synonyms b) Antonyms 5) large tiny a) Synonyms b) Antonyms 6) angry mad a) Synonyms b) Antonyms 7) up down a) Synonyms b) Antonyms 8) speedy slow a) Synonyms b) Antonyms 9) small tiny a) Synonyms b) Antonyms 10) curious nosey a) Synonyms b) Antonyms 11) cry sob a) Synonyms b) Antonyms 12) beautiful ugly a) Synonyms b) Antonyms 13) fast quick a) Synonyms b) Antonyms 14) happy sad a) Synonyms b) Antonyms

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?